Ինչպես 7 օրում 7 քայլով ստեղծել վաճառվող դասընթաց

Ինչպես 7 օրում 7 քայլով ստեղծել վաճառվող դասընթաց

Առցանց դասընթացներ ստեղծելն այդքան էլ բարդ չէ, եթե ունեք մշակված գործողությունների պլան և ուղեցույց: Այս ուղեցույցի շնորհիվ Դուք ոչ միայն կկարողանաք հեշտորեն ստեղծել Ձեր առաջին առցանց դասընթացը, այլև վստահ լինել, որ վերջինս կլինի շահութաբեր և կապահովի վաճառք: 

Ուղեցույցը Ձեզ կօգնի՝

  • Ընտրել դասընթացի ոլորտը
  • Ընտրել դասընթացի ձևաչափը
  • Գրել դասընթացի կառուցվածքն ու բովանդակությունը
  • Ընտրել դասընթացների պատրասման և ներկայացման անհրաժեշտ գործիքները
  • Պատրաստել լրացուցիչ նյութերը
  • Կազմակերպել նախավաճառք
  • Ներկայացնել և վաճառել դասընթացը առցանց դասավանդման հարթակի միջոցով

Ներբեռնեք ուղեցույցն ու ստացեք գործնական խորհուրդներ՝ հիմնված իրական օրինակների վրա: