Ինչպես ավելացնել ՀՏՀ բաժինը

Կայքում հաճախ տրվող հարցեր ավելացնելու համար անհրաժեշտ ՝

  • կառավարման վահանակից ընտրել Կայքի կոնստրուկտոր > FAQ 
  • սեղմել <Ավելացնել նոր հարց> կոճակին

 

Ավելացրեք հարցը և պատասխանը և սեղմեք պահպանել կոճակը։

 
Ավելացված հարցերը հայտնվում են ցանկում, որտեղից կարող եք խմբագրել կամ ջնջել հարցը։ Իսկ եթե ցանկանում եք տեսնել՝ թե ինչպես է երևում ՀՏՀ բաժինը սեղմեք <Աչք> նշանին։
 
 
 
Եթե ունեք այլ հարցեր, ուղարկեք դրանք [email protected] էլ․հասցեին կամ սեղմեք կայքի ներքևի աջ անկյան չատի նշանին՝ Ձեր հարցը գրելու համար