ՀՏՀ պրոդուկտների մասին

Ուսանողները որտե՞ղ կարող են տեսնել պրոդուկտը գրանցվելուց/գնելուց հետո:

Երբ ուսանողը գրանցվի կամ գնի պրոդուկտը,այն կհայտնվի Պրոֆիլ > Իմ դասընթացներ>Պրոդուկտներ բաժնում։